BEVERONIJA

STUDENTU KORPORĀCIJA

Scroll down to content

PAR BEVERONIJU

Beveronija ir latviešu studentu korporācija, dibināta 1922. gada 4. maijā Rīgā. Beveronija ir otrā korporācija, kas dibināta pie Latvijas Universitātes. Korporācijas Beveronija dibināšana cieši saistīta ar vienreizēju latviešu nacionālās dzīves uzplaukumu, kas sekoja Latvijas brīvības cīņām. Jaunās latviešu korporācijas dibināšanu sekmēja nacionālā sajūsma un garīgie centieni, kuru ietekmē veidojās akadēmiskā dzīve neatkarīgās Latvijas valsts un toreizējās Latvijas augstskolas pirmajos gados.

1922. gada 9. martā notika Beveronijas dibināšanas konvents, kurā tika dotas Beveronijai tās krāsas un vārds, kas atvasināts no teiksmām apvītās senās latviešu Beverīnas pils nosaukuma un kuras simboliskais attēls ievietots Beveronijas vapenī. Organizēšanās darbi ritēja sekmīgi, un 1922. gada 4. maijā Beveronijas dibinātāji noturēja pirmo komeršu, dodot solījumu būt uzticīgiem Beveronijai un latviešu tautai. Korporācijas mērķis — Lai spīd tautas gods darbā, tikumā un patiesībā!

Beveronijas dibinātāji bija 16 immatrikulēti Latvijas augstskolas studenti no astoņām dažādām fakultātēm. Komānu Beveronija garantēja pie Lettonias, kuras sākumā sniegto atbalstu Beveronija vienmēr atcerēsies ar pateicību.

SIMBOLIKA

Beveronijas vapeņa radītājs ir viens no Latvijas Mākslas Akadēmijas dibinātājiem un prorektoriem, profesors Pēteris Feders. Vapeņa centrā ir redzams vairogs ar Beverīnas pili, no kuras ir radies Beveronijas nosaukums. Pils centrā redzams Latvijas brīvības simbols – saule. Raženumu un auglību simbolizē pils piekājē augošās vārpas, taču virs pils esošais pūces tēls ataino viedumu un gudrību.

Pili apvij sevi ēdošas čūskas tēls, kas norāda, ka Beveronija ir mūža organizācija. Tā kā Beveronija ir paukojoša organizācija, zem čūskas redzami divi rapieri, kas caurdur Beveronijas cirķeli. Virs vairoga ir attēlota kareivja ķivere, simbolizējot beveroņu godu un vēlmi aizstāvēt savu tēvzemi. Trīs rokas, kas simbolizē trīs Latvijas kultūrvēsturiskos novadus, tur ozolu. Ozola saknes simbolizē Beveronijas filistrus, lapas ataino komiltoņus, taču ozola zīles – jaunos fukšus. Vapeni caurvij Beveronijas devīze: “Zinātne zīmē pilnības augstumus, brālība veido tautas spēkus”.

DEĶELIS

CIRĶELIS