studentu korporācija

Beveronija

Zinātne zīmē pilnības augstumus, brālība veido tautas spēkus!

Korporācijas “Beveronija” dibināšana cieši saistīta ar latviešu nacionālās dzīves uzplaukumu, kas sekoja Latvijas brīvības cīņām. Jaunās latviešu korporācijas dibināšanu sekmēja nacionālā sajūsma un garīgie centieni, kuru ietekmē veidojās akadēmiskā dzīve neatkarīgās Latvijas valsts un toreizējās Latvijas augstskolas pirmajos gados.

1922. gada 9. martā notika Beveronijas dibināšanas konvents, kura ietvaros notika korporācijas krāsu izvēle un vārds, kas atvasināts no teiksmām apvītās senās latviešu Beverīnas pils nosaukuma un kuras simboliskais attēls ievietots Beveronijas vapenī. Organizēšanās darbi ritēja sekmīgi, un 1922. gada 4. maijā Beveronijas dibinātāji noturēja pirmo komeršu, dodot solījumu būt uzticīgiem Beveronijai un latviešu tautai.