Par mums

Darbības mērķi un uzdevumi

Korporācijas “Beveronija” mērķi, formulēti 1922. gadā: “Izkopt savos biedros nacionāli valstisku apziņu, goda prātu un tautas cieņu, izkopt līdz iespējamai pilnībai īstas draudzības saites, kuras vienotu korporācijas “Beveronija” biedrus, arī beidzot universitātes akadēmisko dzīvi. Biedrība centīsies ap sevi pulcināt labāko un spējīgāko latvju studējošo jaunatni, lai sekmīgi un moži varētu veicināt nacionālo kultūru, iztirzāt zinātniskus, sabiedriskus un mākslas jautājumus – lai viņas biedri būtu krietni tautas dēli, godīgi un centīgi darbinieki, kas, pabeigdami studijas, būtu kā morāliski, tā materiāli atbalsti un spoži paraugi biedrībā sastāvošiem jaunākiem biedriem, kā arī izvirzījušies no biedru vidus zinātniskie spēki, lai turētos pie savas alma mater, lietu gaismas kvēli par tautu un savu biedrību.”

Vienā teikumā formulēts mērķis: “Lai spīd tautas gods darbā, tikumā un patiesībā!

Atšķirības zīmes

Studentu korporācijas “Beveronija” krāsas, kas lietotas regālijās (krāsu atšķirības zīmēs): violets, zelts, zils (gaiši zils); galvas segā krāsas ir atšķirīgā secībā: violets, zils, zelts. Korporācijas krāsu nozīme: violets – raženums; zelts – cildenums; zils – skaidrums. Atšķirības zīmes: karogs, vapenis (ģerbonis), krāsu vairodziņš, krāsu lentes, šarfa, cirķelis, galvas sega (deķelis), krāsu rapieris.

Korporācijas devīze ir “Zinātne zīmē pilnības augstumus, brālība veido tautas spēkus!”.

Korporācijas biedri tās ikdienā un svētkos ievēro tradīcijas, kas izkoptas kopš korporācijas dibināšanas. Reglamentētajā pasākumu norisē ir dažādi atšķirīgi elementi, tostarp korporācijai “Beveronija” raksturīgās svētku dziesmas, uzsaucieni u. c.

Pārvalde un saistītas organizācijas

Studentu korporācijas “Beveronija” darbību reglamentē iekšējie darbības noteikumi – komāns.

Aktīvie biedri piedalās konventā. Tā darbu vada un korporāciju reprezentē prezidijs, kas sastāv no trijām konventa vēlētām amatpersonām – seniora, viceseniora un sekretāra. Konventa vēlēts oldermanis ir atbildīgs par korporācijas jauno biedru (fukšu) audzināšanu un dzīvi korporācijā, par noteikumu un tradīciju ievērošanu. Arī citas konventa vēlētas amatpersonas (kasieris, ekonoms, majordoms, magister cantandi jeb kantu maģistrs u.c.) ir atbildīgas par noteiktām korporācijas darbības jomām.